Håkan Hammar

Moderaterna Bild på Håkan Hammar

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ledamot
Valnämnden Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare