Susanne Norberg

Socialdemokraterna Bild på Susanne Norberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Krisledningsnämnden Ledamot
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsens förhandlingsutskott Ledamot
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot