Susanne Norberg

Socialdemokraterna Bild på Susanne Norberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Ersättare
Omvårdnadsnämnden Ordförande