Veronica Zetterberg

Kristdemokraterna Bild på Veronica Zetterberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Servicenämnden Ledamot
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot