Veronica Zetterberg

Ej partiansluten Bild på Veronica Zetterberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Ersättare
Kommunstyrelsens serviceutskott Ordförande
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot