Veronica Zetterberg

Kristdemokraterna Bild på Veronica Zetterberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot