Helena Lindström

Moderaterna Bild på Helena Lindström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Socialnämnden Ordförande
Kommunfullmäktige Ersättare