Mats Dahlberg

Moderaterna Bild på Mats Dahlberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Ordförande
Kommunstyrelsens förhandlingsutskott 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens ledningsutskott 1:e vice ordförande