Björn Ljungqvist

Socialdemokraterna Bild på Björn Ljungqvist

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden Ordförande