Björn Ljungqvist

Moderaterna Bild på Björn Ljungqvist

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot