Björn Ljungqvist

Moderaterna Bild på Björn Ljungqvist

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ersättare
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden Ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot