Sonja Shirwani

Ej partiansluten Bild på Sonja Shirwani

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunstyrelsens serviceutskott Ersättare