Vänsterpartiet Bild på Kjell Nordqvist

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot