Kjell Nordqvist

Vänsterpartiet Bild på Kjell Nordqvist

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor Ledamot