Tony Björk

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare