Roger Westlund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot