Micke Pettersson

Sverigedemokraterna Bild på Micke Pettersson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot