Tina Sjöström

Moderaterna Bild på Tina Sjöström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot