Anders Lindh

Moderaterna Bild på Anders Lindh

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens ledningsutskott 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Ordförande
Kommunstyrelsens förhandlingsutskott 1:e vice ordförande
Krisledningsnämnden Vice ordförande