Anders Lindh

Moderaterna Bild på Anders Lindh

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Socialnämnden Ordförande
Kommunfullmäktige Ersättare