Åsa Nilser

Liberalerna Bild på Åsa Nilser

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens serviceutskott 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot