Socialdemokraterna Bild på Lars Jerdén

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige 1:e vice ordförande