Joakim Storck

Socialdemokraterna Bild på Joakim Storck

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens förhandlingsutskott Ordförande
Kommunstyrelsen Ordförande
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Krisledningsnämnden Ordförande