Joakim Storck

Centerpartiet Bild på Joakim Storck

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ordförande
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ordförande
Krisledningsnämnden Ordförande
Kommunstyrelsens förhandlingsutskott Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot