• Kjell Hjort
  • Falupartiet Falupartiet Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ledamot