Anders Lans

  • Anders Lans
  • Socialdemokraterna Socialdemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden Ersättare