Elisabeth Åsenius

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ersättare