Birgitta Pettersson-Frank

Miljöpartiet Bild på Birgitta Pettersson-Frank

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 2:e vice ordförande