Kristina Andersson

Socialdemokraterna Bild på Kristina Andersson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot