Jonas Sallén Lennerthson

Socialdemokraterna Bild på Jonas Sallén Lennerthson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Krisledningsnämnden Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden Ordförande
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ledamot
Kommunstyrelsens förhandlingsutskott Ledamot