Svante Parsjö Tegnér

Liberalerna Bild på Svante Parsjö Tegnér

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens förhandlingsutskott 2:e vice ordförande
Kultur- och fritidsnämnden 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ersättare