Tore Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot