Anders Runström

Ej partiansluten Bild på Anders Runström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Socialnämnden Ersättare
Omvårdnadsnämnden Ersättare
Valnämnden Ledamot