Benny Jernberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ersättare