Susanne Martinsson

Centerpartiet Bild på Susanne Martinsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande
Kommunstyrelsens serviceutskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot