Susanne Martinsson

Socialdemokraterna Bild på Susanne Martinsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot