Moderaterna Bild på Göran Forsén

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor Ordförande
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare