Göran Forsén

Socialdemokraterna Bild på Göran Forsén

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ordförande