Berit Fredriksson

Socialdemokraterna Bild på Berit Fredriksson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden 2:e vice ordförande