Lars Örjan Magnus Fridner

Socialdemokraterna Bild på Lars Örjan Magnus Fridner

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Ersättare
Kommunstyrelsens serviceutskott Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare