Ej partiansluten Bild på Katarina Gustavsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden 1:e vice ordförande
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor Ordförande
Omvårdnadsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot