Socialdemokraterna Bild på Katarina Gustavsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Omvårdnadsnämnden Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden 1:e vice ordförande
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor Ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot