Katarina Gustavsson

Ej partiansluten Bild på Katarina Gustavsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot