Karin Axén

  • Karin Axén
  • Kristdemokraterna Kristdemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valnämnden 1:e vice ordförande