Mats Wiklund

Miljöpartiet Bild på Mats Wiklund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunstyrelsens serviceutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot