Patrik Liljeglöd

Vänsterpartiet Bild på Patrik Liljeglöd

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Ledamot
Kommunstyrelsens serviceutskott Ledamot
Omvårdnadsnämnden Ersättare
Kommunstyrelsens förhandlingsutskott Ledamot
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ledamot
Krisledningsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot