Patrik Liljeglöd

Vänsterpartiet Bild på Patrik Liljeglöd

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Omvårdnadsnämnden Ersättare
Krisledningsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare