Maud Pettersson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare