Jan Fors

Moderaterna Bild på Jan Fors

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot
Krisledningsnämnden Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot