Moderaterna Bild på Jan Fors

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Krisledningsnämnden Ledamot
Kommunstyrelsens serviceutskott Ersättare
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden Ersättare