Jan Fors

Moderaterna Bild på Jan Fors

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Krisledningsnämnden Ledamot
Kommunstyrelsens serviceutskott Ersättare
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden Ersättare