Jan Fors

Moderaterna Bild på Jan Fors

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot
Krisledningsnämnden Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot
Kommunstyrelsens serviceutskott Ersättare
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot